Geef om mensen,
steun de voedselbank
Stichting Voedselbank Weert
Welkom bij de voedselbank Weert
Op onze website vindt u de meest uiteenlopende informatie over de voedselbank Weert. De Stichting Voedselbank Weert en is opgericht vanuit een brede maatschappelijke context. Ze is een volledig zelfstandige stichting en wordt nu en in de toekomst geheel door vrijwilligers gerund.

De Voedselbank zamelt gratis voedsel in en stelt hieruit pakketten samen. De voedselpakketten worden uitgegeven aan mensen die dit hard nodig hebben. De Voedselbank Weert verwerft voedsel via inzamelingsacties, bij regionale bedrijven en bij andere plaatselijke voedselbanken (al dan niet via uitwisseling). Dit voedsel mag niets kosten. Het verworven voedsel wordt tijdelijk opgeslagen en/of direct verwerkt in pakketten die uitgegeven worden. De mensen die aan de gestelde criteria voldoen komen in aanmerking voor een voedselpakket.
De Stichting Voedselbank Weert is een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daardoor vallen donaties aan de Stichting Voedselbank Weert onder de fiscale regels voor aftrekbaarheid van de belasting.ANBI