Geef om mensen,
steun de voedselbank
Stichting Voedselbank Weert
De organisatie
Stichting Voedselbank Weert is, met voorzitter, secretaris en penningmeester als bestuurders (gezamenlijk bevoegd), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg (dossiernr. 14104351).
De Stichting is lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

Bestuur
Ria Zincken (voorzitter) voorzitter@voedselbankweert.nl
Frank Sweegers (secretaris) info@voedselbankweert.nl
Vivian Hoeben (penninmeester) penningmeester@voedselbankweert.nl
Johan Heynen (coördinator) info@voedselbankweert.nl

Vrijwilligers
Voedselbanken zijn zonder uitzondering vrijwilligersorganisaties. Dat geldt dus ook voor iedereen die een bijdrage levert aan het werk van Stichting Voedselbank Weert. Onze vrijwilligers ontvangen in geen enkele vorm een beloning en houden niets voor zichzelf. Daardoor kan alles wat bij onze organisatie binnenkomt, geld en voedsel, worden besteed aan de doelen van de voedselbank, het bestrijden van de armoede, en het tegengaan van verspilling van voedsel.