Geef om mensen,
steun de voedselbank
Stichting Voedselbank Weert
Voor wie?
De hulp van de Voedselbank is bedoeld om huishoudens een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun geldproblemen.

Bij de berekening voor het toekennen van een voedselpakket gaat de Voedselbank uit van het besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding en dergelijke. Dus, wat houdt men over nadat vaste lasten (zoals huur, gas, water, licht en verzekeringen) betaald zijn.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor hulp?
Vul dan het formulier in bovenaan de website.


Hoe lang?
Het is de bedoeling dat ook wordt aangegeven hoe lang men verwacht dat de hulp van de Voedselbank nodig is. Er moet immers naar worden gestreefd dat er op korte of langere termijn een oplossing voor de noodsituatie komt.

De hulp van de Voedselbank is gebonden aan een maximale tijd. Dat betekent dat men nooit langer dan drie jaar wekelijks een voedselpakket kan ophalen. Regelmatig wordt dus bekeken of men nog tot de groep behoort die in aanmerking komt voor een voedselpakket.

Aanmelden
Via een hulpverlenende organisatie (zoals maatschappelijk werk, sociale zaken, thuiszorg, RIAGG, CWI, bewindvoerder enz.) kan een huishouden bij de Voedselbank worden aangemeld.

Ook kan iemand zichzelf bij de Voedselbank aanmelden, dus zonder tussenkomst van een instantie.

Inkomens criteria
Bij de berekening voor het toekennen van een voedselpakket gaat de Voedselbank uit van het besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding en dergelijke. Dus, wat houdt men over nadat vaste lasten (zoals huur, gas, water, licht en verzekeringen) betaald zijn.

Als het besteedbaar inkomen per huishouden onder een bepaald inkomen valt, komt het huishouden in aanmerking voor een voedselpakket. Deze inkomensgrens kunt u op de volgende wijze bepalen:

Als basis geld voor een huishouden van 1 persoon een maximaal besteedbaar inkomen van € 180,- per maand . Voor alle andere personen binnen een huishouden gelden de volgende opslagen:
- Voor iedere partner/ouder die tot dit huishouden behoort € 60,- per maand extra.
- voor ieder kind dat tot dit huishouden behoort € 50,- per maand extra.

Daarbij geldt dat, als kinderen een eigen inkomen hebben maar geen kostgeld betalen, zij niet mogen worden meegeteld in de berekening.

Privacy
De Voedselbank zorgt ervoor dat de privacy van de personen die de voedselpakketten ontvangen is gegarandeerd. Hun gegevens worden niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven.

Ophalen
De pakketten dient men zelf op te halen. De openingstijden en locatie vindt u op de pagina contact.
Sponsoren